Toni Buổi Sáng – Trên Đường Băng Cảm Hứng Khởi Nghiệp

Những lời lẽ giản dị, chân thành và dí dỏm khiến cho người đọc yêu thích cuốn sách

The real story of Christmas day

"Christmas" is a shortened form of "Christ's mass". Today, the popular way to say it is CHRISTMAS. Christmas is the annual festival (25th of December)...
video

Things you must do when you’re still young

There are a dozen of things that you must do in your life like travel, money, kids, work etc., but what comes first and...
video

Like and dislike about Vietnam

ようこそベトナムへ! You travel to somewhere in the world, and you must be very surprised at something strange or something that does not exist in your...

ELSA Speak – Ứng dụng học tiếng anh tốt nhất trên thế giới

Mời bạn đọc xem qua một số cảm nhận của người dùng khi sử dụng ELSA Speak - Ứng dụng luyện phát âm tiếng...
video

ELSA – World best English learning apps for mobile

ELSA Application to learn English pronunciation Best in the world What is ELSA? Speak English through simple conversation pieces. Get instant feedback thanks to exclusive Artificial Intelligence technology Help...
video

Nguyên lý tảng băng trôi giúp hiểu mình hiểu người Ernest Hemingway

Làm thế nào để các con người nói chung và sinh viên nói riêng vượt qua rào cản của bản thân?Có 2 rào cản,...

Message of the Author

Spring 2018 at Highland coffee. Nice to be a friend with you. I am so excited about having...

Toni Buổi Sáng – Trên Đường Băng Cuốn Sách Truyền Cảm Hứng

Cuốn sách Tony Buổi Sáng - Trên đường băng: Thức tỉnh cảm hứng cho người trẻ 1) Tony...

Toni Buổi Sáng – Trên Đường Băng Cuốn Sách Đáng Để Đọc

Những lời lẽ giản dị, chân thành và dí dỏm khiến cho người đọc yêu thích cuốn sách

Popular articles