video

English is easy

Học tiếng anh quá dễ Học tiếng Anh quá dễ. Có thể bạn đã mất niềm tin vào điều này bởi vì bạn đã học...
video

Singlish of Singaporean

Singlish is the English of Singaporeans Singlish, a mixed language of Singaporeans, is still officially recognized and will remain...
video

8 tips to improve your english pronunciation

Phát âm tiếng anh là bước đầu tiên quan trọng nhất trong tiếng anh trong 3 phần quan trọng Phát âm, Từ Vựng, Ngữ...

Cần biết bao nhiêu từ trong ngôn ngữ tiếng anh để có thể giao...

Cần biết bao nhiêu từ trong ngôn ngữ mục tiêu của mình và trong tiếng Anh? Khi ai đó đề cập đến việc học ngoại...

Popular articles